Stanovisko FK Senica k zákazu prestupov

Stanovisko FK Senica k zákazu prestupov

21.01.2021 | Redakce

Stanovisko klubu k medializovaným informáciám ohľadom zákazu registrovania nových hráčov.

Na základe medializovaných informácii, ktoré dnes prebehli vo viacerých slovenských médiách sme sa rozhodli vydať nasledujúce stanovisko: Dňa 20.1.21 po uhradení záväzkov voči nášmu bývalému hráčovi Sofianovi Yanisovi El Moudanovi nám disciplinárna komisia FIFA potvrdila, že zákaz prestupov uvalený na náš klub bol odblokovaný 21.1.2021 o 10:23. Medzičasom sa pán Lukášek, ktorý zastupuje v spore s naším klubom hráča Sadama Sulleya angažoval neštandardným spôsobom v nočných hodinách v uvalení ďalšieho zákazu prestupov pre náš klub. Predmetný zákaz bol uvalený 21.1.2021 o 11:24. Na základe platných predpisov FIFA sme predmetný zákaz okamžite rozporovali a po telefonickej komunikácii a písomnom potvrdení zo strany FIFA bolo toto rozhodnutie zmenené a predmetný orgán FIFA nám dal za pravdu, pretože na základe aktuálnych predpisov nemôže byť prestupový zákaz vydaný na práve prebiehajúce registračné obdobie. V tomto prípade by sme chceli poukázať na dva podstatné fakty:

1. Náš klub sa po zmene vlastníckej štruktúry potýka so systematickými pokusmi o poškodzovanie mena, ktoré súvisia ešte s aktivitami bývalého vedenia, najmä pána Caanena. Máme dôvodné podozrenie, že v klube FK Senica za ich vedenia dochádzalo k vedomému a systematickému odlevu peňazí, ktorý fungoval na báze podpisovania kontraktov v absurdnej výške a ich následnom neplnení - pri takomto neplnení následne klub prišiel o hráča a navyše bol povinný vyplatiť hráčovi celú sumu kontraktu. Zodpovední ľudia tak spôsobili dlhy klubu vo výške niekoľko stoviek tisíc EUR, ktoré sa momentálne snažíme umorovať.

2. Viacerých takýchto hráčov začal zastupovať pán Lukášek, ktorý sa namiesto konštruktívneho pokusu o urovnanie sporov pokúša vymôcť tieto čiastky a neštíti sa pritom nekalých praktík, preskakuje procesné úkony a neváha kluby stavať do pozície rukojemníkov. Cielene vyhľadáva hráčov, ktorí neplnia svoje povinnosti voči klubom a pri následných sporoch s nimi sa snaží vydierať kluby. Je na pováženie, že takýto človek dlhodobo zbrojí proti majiteľom klubov v dobe, kedy sa kvôli pandémii každý majiteľ potýka s nedostatkom podpory, prostriedkov a sponzorov. Vo veľa prípadoch zostali majitelia klubov na financovanie športu sami a musia navyše čeliť takémuto konaniu od ľudí, ktorí nekonajú v dobrej viere, ale čisto s vidinou vlastného prospechu a zviditeľnenia sa.

Chceli by sme zdôrazniť, že rozhodnutia FIFA v týchto sporoch sú “confidential” a osoba, ktorá ich sprístupní tretej strane sa vedome dopúšťa protiprávneho konania. Tohto konania sa pán Lukášek dopustil aj pri sporoch, ktoré stále neboli právne skončené. K aktuálnemu zákazu prestupov vydanému dnes sa napríklad prostredníctvom pána Lukáška dostali médiá ešte skôr ako samotný klub. Považujeme takéto konanie zo strany právnika a člena Komory pre riešenie sporov SFZ za minimálne neetické. Praktiky, ktoré používa pán Lukášek sú v rozpore s dobrými mravmi a je na mieste otázka, či koná v dobrej viere, alebo sa ako člen Komory pre riešenie sporov nedostáva takýmto konaním do konfliktu záujmov.

Takisto sa nám natíska otázka, prečo sa takýchto informácii bez overenia chytia opakovane rovnakí novinári a bez zaváhania ich publikujú ako hotovú vec. Informácie, ktoré sa dnes objavili v slovenskom mediálnom priestore mohli vážne poškodiť meno FK Senica a obraz slovenského futbalu. Po príchode nového vedenia sa snažíme koncepčne pracovať a systematicky budovať novú značku klubu so slovenskými a českými hráčmi, robíme kroky na prinavrátenie vážnosti mládežníckej akadémie a následne nám takéto informácie môžu zmariť prebiehajúce obchodné jednania či potenciálne partnerstvá, o ktorých rokujeme so zahraničnými klubmi. Náš klub sa pod novým vedením snaží pristupovať ku všetkým záväzkom bývalého vedenia zodpovedne a napriek obrovskej snahe sa stále potýka s množstvom sporov, ktoré boli spôsobené pofidérnym konaním predchádzajúceho vedenia. Počas trvania pandémie sme ako jeden z mála klubov nesiahli hráčom ani zamestnancom na platy, ktoré dostávajú aj napriek pandémii v plnej výške. Všetky záväzky, ktoré nám postupne vyplývajú so starých sporov sa zodpovedne snažíme plniť, rovnako ako sa budeme snažiť splniť každý ďalší záväzok, ktorý sa objaví na povrchu.

Nikdy sme neodmietali zodpovednosť za vzniknutú situáciu a dokázateľne spolupracujeme s bývalými hráčmi na náprave našich vzťahov, preto akceptujeme a plne rešpektujeme všetky kroky, ktoré sú od nás vyžadované riadiacimi orgánmi, či už Slovenským futbalovým zväzom, alebo FIFA. Mrzí nás, že publikované informácie boli prezentované bez nášho stanoviska. V našej komunikácii ale ctíme jasné pravidlá a čakáme na oficiálne vyjadrenia kompetentných orgánov, aby sme nikoho vedome nezavádzali a neposkytovali médiám či fanúšikom dezinformácie. Transfery, na ktorých sme spolu s vedením a trénermi počas zimy pracovali boli riadne zaregistrované v zhode s platnými predpismi SFZ a FIFA a veríme, že nové tváre v našej kabíne prispejú k vylepšeniu umiestnenia FK Senica po jarnej časti Fortuna ligy.

 
Podobné články
Facebook
Twitter
Aktuálne na webe
Marin Ljubičić: Viem, aké to je bojovať o záchranu

Marin Ljubičić: Viem, aké to je bojovať o záchranu

8.3. | Igor Tabiš
Kompletný program nadstavbovej časti

Kompletný program nadstavbovej časti

6.3. | Igor Tabiš
Ohlasy po remíze proti Pohroniu

Ohlasy po remíze proti Pohroniu

6.3. | Igor Tabiš

Copyright © 2021 FK Senica & eSports.cz, s.r.o. • RSS kanál

Celý obsah stránok je chránený podľa autorského zákona a jeho kopírovanie bez výslovného súhlasu redakcie je zakázané.
Povolená je citácia častí materiálov tu uverejnených s uvedením zdroja fksenica.eu