Oficiálne webové stránky fksenica.eu boli vypnuté, pretože klub dlhodobo neuhrádza faktúry za ich prevádzku.

David Schlegel, jednateľ eSports.cz

---

Pre obnovenie prevádzky webu požadujeme uhradenie aspoň 400 eur na účet:

CZ7520100000002301122561
IBAN CZ7520100000002301122561

Alebo na PayPal info@esports.cz


The official website of fksenica.eu is currently down because the club does not pay bills for its operation.

David Schlegel, CEO eSports.cz

---

In order to restore the website, we require payment of at least 400 euro.

Billing information:
CZ7520100000002301122561
IBAN CZ7520100000002301122561

Or PayPal: info@esports.cz